Allmoprodukter i PiteåKanske fram emot vårvintern 2014 är jag beredd att åta mig beställningar av denna timmerprodukt. Jag får se hur övertagandet går för Christian att själv, helt på egen hand tillverka och sälja Trapper 90 fällorna. Men om tiden räcker till så är tanken den att dessa utemöbler ska finnas till försäljning näst kommande vårvinter.
 Det är frågan om handtillverkade möbler av motståndskraftigaste Norrlandsfuru. Med Logosolverket klyver jag tallstockarna och arbetar fram dessa med hyvel och putsmaskin. Så klart används också motorsågen under tillverkningens gång. Kvistar och grenar sparas på väl utvalda ställen för att sätta en personlig och vildmarksartad prägel.
 Möbelgrupperna tillverkas helt efter kundens önskemål om antal sittplatser och bordsytor. Konstruktionen är lika enkel som den är genialisk, med det att fälla in sittplankan i stockarnas halvor. Därefter skruvas den fast och täcks sedan med träpluggar. Stockändarna emot marken är skålformade och preparerade med tjära för att stå emot markfukt och regn.
 Dessa timmermöbler passar såväl på turistparkeringar för kommuner som till privatpersoners sommarstugor, likväl som jaktlags kojor och mötesplatser. Eller varför inte till villaträdgården där möbelgruppen smälter väl in till omgivande träd och buskar, speciellt då den är tillverkad av den naturligaste råvara. Detta är en timmermöbel med väl avrundade funktionsytor, hög finish med släta och fina skivor och sitsar - som kommer att hålla i minst ett decennie eller två. För dagsaktuella priser så ring, och möblerna kan sedan beställas direkt av mig Ove Lindqvist, med början vårvintern 2014.ALLMO-PRODUKTER
Skogsvägen 11, 941 42 PITEÅ Telefon: 0911-682 29 Mobil: 070-269 18 88

Copyright © all rights Allmo Produkter